Monthly Archives: August 2008

הפך אותם לגדולים

מאז ש- OK Computer הפך אותם לגדולים מספיק בשביל להתעלם מעצותיהם של הסובבים אותם, Radiohead הצליחו איכשהו לסלול דרך המגשרת בין ציפיות המעריצים ותהומות חופש היצירה המוחלטת. את זאת הם הצליחו שוב לממש עם In Rainbows וזה ברור לחלוטין כבר מהתיבות הראשונות. עוד לפני שהסולן חסר העקבות פולט את השורות הראשונות, , “One by one/Comes […]