Monthly Archives: May 2007

שמיפים!

איך הכינוי? שווה טילים, אה? אני יודע.. טוב כל זה היה די ברור לי, אבל כולך היית באקסטזה ובמעין שוונג שלא היה לי נעים לעצור.. קיצר, ספר לי על התוים והדרגות והצ’יפים שמיפים האלה. Rockil: בכיף. נתחיל עם תוים וצ’יפים? Da Rocker: בכיף יא זאלאמי(!) Rockil: הצ’יפים הם בעצם נקודות חנות. אלו נקודות שתצטברו במהלך […]